உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »ভেকচিন প্ৰয়োগৰ পূ্ৰ্বে কোৰোণাত প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰে ২০ লাখ লোকে! WHOৰ সতৰ্কবাণী

    ভেকচিন প্ৰয়োগৰ পূ্ৰ্বে কোৰোণাত প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰে ২০ লাখ লোকে! WHOৰ সতৰ্কবাণী

    এই পৰ্যন্ত সমগ্ৰ বিশ্বতে কোৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু সাৱটিলে ১০ লক্ষাধিক লোকে।