உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »মাটিৰ তলত চলি আছে এখন গাঁও, ঘৰ–দোকানৰ পৰা গিৰ্জালৈ সকলো মাটিৰ তলত

    মাটিৰ তলত চলি আছে এখন গাঁও, ঘৰ–দোকানৰ পৰা গিৰ্জালৈ সকলো মাটিৰ তলত

    এই স্থানত ঠায়ে ঠায়ে মাটিৰ পৰা ওলোৱা চিমনী আৰু ছাইনব’ৰ্ড লগোৱা আছে, যাতে মানুহে সাৱধানে চলাচল কৰে। অন্যথা মাটিৰ তলৰ ঘৰত পৰিব পাৰে বা কিনো খালী গুহাত সোমাই যাব পাৰে।