உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »ৰিয়েল Squid Gameত জড়িত বহু চীনা শল্য চিকিৎসক, কেনেদৰে মানৱ অংগ বিক্ৰী কৰা হয় ক'লে এইজন চিকিৎসকে

    ৰিয়েল Squid Gameত জড়িত বহু চীনা শল্য চিকিৎসক, কেনেদৰে মানৱ অংগ বিক্ৰী কৰা হয় ক'লে এইজন চিকিৎসকে

    চীনৰ চৰকাৰে 'কিল টু অৰ্ডাৰ' (Kill to Order Program of China) অংগ সৰবৰাহ নেটৱৰ্ক চলায়, যাৰ অধীনত ৰাজনৈতিক বন্দী আৰু চৰকাৰ বিৰোধী লোকৰ শৰীৰৰ পৰা অংগ আঁতৰ কৰা হয়। এইটো প্ৰতি বছৰে এক মিলিয়নতকৈও অধিক লোকৰ সৈতে কৰা হয়। কিন্তু চীনক বাধা দিয়াটো কাৰো বাবে সম্ভৱ হোৱা নাই।