உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »China Sponge City: এয়াও সম্ভৱ নেকি! বিশ্বই ভাবিব নোৱাৰা এক আজৱ চহৰ নিৰ্মাণ কৰিব চীনে

    China Sponge City: এয়াও সম্ভৱ নেকি! বিশ্বই ভাবিব নোৱাৰা এক আজৱ চহৰ নিৰ্মাণ কৰিব চীনে

    China Sponge City: চীনত বান সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ ‘স্পঞ্জ চিটী’ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। স্পঞ্জ চিটী হ’ল এনে এক ব্যৱস্থা, য’ত চহৰসমূহে বৰষুণৰ পানী শুহি লৈ বান সমস্যা প্ৰতিৰোধ কৰিব।