உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »China Coronavirus: চীনত আকৌ দ্ৰুত গতিত বাঢ়িছে কোৰোণাৰ সংক্ৰমণ! বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে স্কুল, ঠায়ে ঠায়ে লকডাউন

    China Coronavirus: চীনত আকৌ দ্ৰুত গতিত বাঢ়িছে কোৰোণাৰ সংক্ৰমণ! বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে স্কুল, ঠায়ে ঠায়ে লকডাউন

    বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সীমা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। বঢ়োৱা হৈছে পৰীক্ষাৰ সংখ্যাও।