உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »৩০ বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ! অক্টোবৰত নিশাৰ আকাশত দেখা যাব নীলা চন্দ্ৰ! বিৰল দৃশ্যৰ সাক্ষী হ’ব সমগ্ৰ বিশ্ব

    ৩০ বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ! অক্টোবৰত নিশাৰ আকাশত দেখা যাব নীলা চন্দ্ৰ! বিৰল দৃশ্যৰ সাক্ষী হ’ব সমগ্ৰ বিশ্ব

    একেটা মাহতে দুটাকৈ পুৰ্ণিমা। ১ অক্টোবৰত পুৰ্ণিমা আৰু ৩১ অক্টোবৰত আছে পুৰ্ণিমা।