உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Barbados : বৃটিছৰ অধীনৰ পৰা আজি স্বাধীন হ'ল আৰু এখন দেশ, ৪০০ বছৰৰ পিছত পালে স্বাধীনতা

    Barbados : বৃটিছৰ অধীনৰ পৰা আজি স্বাধীন হ'ল আৰু এখন দেশ, ৪০০ বছৰৰ পিছত পালে স্বাধীনতা

    Barbados Becomes Republic: বাৰ্বাডোছক এখন গণৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ অনুষ্ঠান সোমবাৰে নিশাই আৰম্ভ হৈছিল য'ত ব্ৰিটেইনৰ ৰাজকুমাৰ চাৰ্লছকে ধৰি কেইবাজনো নেতা আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। অনুষ্ঠানটোত ৰাতি পূৰ্ণোদ্যমে আঁতচবাজী কৰা হৈছিল। গোটেই দ্বীপটো আনন্দত উথলি উঠিছিল।