Home » photogallery » world »এনে এক সময়- যেতিয়া চিকিৎসা বিদ্যা, ইঞ্জিনীয়াৰিং পঢ়িছিল আফগান মহিলাই, নিৰ্ভয়ে ঘূৰিছিল পথত

এনে এক সময়- যেতিয়া চিকিৎসা বিদ্যা, ইঞ্জিনীয়াৰিং পঢ়িছিল আফগান মহিলাই, নিৰ্ভয়ে ঘূৰিছিল পথত

আনকি '৮০ৰ দশকলৈকে আফগানিস্তানৰ মহিলাসকলে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি আছিল। আফগানিস্তানে ১৯২০ চনতে মহিলাসকলক আগুৱাই অনা আৰম্ভ কৰিছিল। তালিবান আগতে এই দেশত মহিলাৰ স্থিতি কেনে আছিল জানি লওক।

  • |

শেহতীয়া বাতৰি