உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »কোৰোণা ভেকচিন ল’লে কৰিব নোৱাৰিব সুৰাপান, সতৰ্ক কৰি দিলে বিশেষজ্ঞই...

    কোৰোণা ভেকচিন ল’লে কৰিব নোৱাৰিব সুৰাপান, সতৰ্ক কৰি দিলে বিশেষজ্ঞই...

    সুৰাপায়ীৰ বাবে বেয়া খবৰ! যিসকলে কোৰোণাৰ ভেকচিন ল’ব, সেই সকলে কৰিব নোৱাৰিব সুৰাপান