உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Taliban Rehab Center: তালিবান ৰিহ্যাব চেণ্টাৰত মানুহৰ মাংস খাইছে মানুহে! ভয়ংকৰ অৱস্থা

    Taliban Rehab Center: তালিবান ৰিহ্যাব চেণ্টাৰত মানুহৰ মাংস খাইছে মানুহে! ভয়ংকৰ অৱস্থা

    Taliban Run Rehab Clinic: হাস্পতালত থকা এজন লোকে কৈছিল যে, তেওঁলোকৰ মাজৰ এজনক হত্যা কৰি দেহ পুৰি পেলোৱা হৈছিল। আৰু শৰীৰৰ অংশ বোৰ খাই পেলাইছিল।