உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »World News: মাছ মাৰি‍বলৈ গৈ এয়া কি পালে সাগৰত, যাৰ দাম উঠিল ১১ কোটিলৈ, সোণ-হীৰাৰ দৰে মূল্যৱান এয়া কি?

    World News: মাছ মাৰি‍বলৈ গৈ এয়া কি পালে সাগৰত, যাৰ দাম উঠিল ১১ কোটিলৈ, সোণ-হীৰাৰ দৰে মূল্যৱান এয়া কি?

    থাইলেণ্ডৰ মাছমৰীয়া নাৰাঙে সাগৰত বিচাৰি পাইছিল ইয়াক, যিয়ে তেওঁক ১১ কোটি টকাৰ গৰাকী কৰি তুলিছিল।