உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »7 Years Old YouTube Star : এইগৰাকী ৭ বছৰীয়া ছোৱালীৰ ইণ্টাৰনেটত অনুসৰণকাৰী আছে কোটিৰ ঘৰত, মাহে ১ কোটি টকাকৈ কৰে উপাৰ্জন!

    7 Years Old YouTube Star : এইগৰাকী ৭ বছৰীয়া ছোৱালীৰ ইণ্টাৰনেটত অনুসৰণকাৰী আছে কোটিৰ ঘৰত, মাহে ১ কোটি টকাকৈ কৰে উপাৰ্জন!

    7 Years Old YouTube Star : যি বয়সত এটি শিশুৱে বিদ্যালয়ত পঢ়া আৰম্ভ কৰে সেই বয়সত আনাস্তাছিয়া ৰাডজিনস্কায়া নামৰ এগৰাকী ৭ বছৰীয়া ছোৱালীয়ে ইণ্টাৰনেটত সফলতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিছে। আনাস্তাছিয়া বিশ্বৰ অন্যতম ডাঙৰ ইউটিউব তাৰকা হৈ পৰিছে আৰু মাহে ১,২০,০০০পাউণ্ড বা মাহে ১ কোটি ২১ লাখ টকাতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰে।