உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Magical Hair: এগৰাকী ১১ বছৰীয়া ছোৱালীৰ যাদুকৰী চুলি ! নিজে নিজে ৰং সলনি হয় চুলিৰ ...

    Magical Hair: এগৰাকী ১১ বছৰীয়া ছোৱালীৰ যাদুকৰী চুলি ! নিজে নিজে ৰং সলনি হয় চুলিৰ ...

    বেলা হিল (Bella Hill) নামৰ এগৰাকী ১১ বছৰীয়া ছোৱালীৰ চুলি দেখি সকলোৱে আচৰিত হৈছে। ইংলেণ্ডৰ লিংকনত (Lincoln, England) বাস কৰা যাদুকৰী চুলিৰ সৈতে বেলাৰ চুলি যাদুৰ (Girl with magical hair) দৰে অনুভৱ হয়। জন্মৰ পৰাই চুলি দুটা ৰঙৰ আছিল।