உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » technology »Whatsappত আপুনি বাছনি কৰা Contactsৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিব পাৰিব Last Seen, Profile Photo আৰু Status ...

    Whatsappত আপুনি বাছনি কৰা Contactsৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিব পাৰিব Last Seen, Profile Photo আৰু Status ...

    হোৱাটছএপে (WhatsApp) ইয়াৰ গোপনীয়তা ছেটিংছ (Privacy Setting) আপডেট কৰাৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, যাৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ অন্তিম দৃশ্য, প্ৰ'ফাইল ফটো, আৰু নিৰ্বাচিত সম্পৰ্কৰ পৰা স্থিতি আপডেট লুকুৱাব পাৰে।