உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » technology »WhatsApp ৰে Payment কৰক আৰু ৫ বাৰলৈ প্ৰতিবাৰেই লাভ কৰক ৫১ টকাকৈ Cashback...

    WhatsApp ৰে Payment কৰক আৰু ৫ বাৰলৈ প্ৰতিবাৰেই লাভ কৰক ৫১ টকাকৈ Cashback...

    WhatsApp ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। হোৱাটছএপে তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা ধন স্থানান্তৰ কৰা সকলক ৫১ টকাৰ কেছবেক প্ৰদান কৰিছে।