உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » technology »WhatsApp Companion Mode: এতিয়া একাধিক স্মাৰ্টফোনত হোৱাটছএপ একাউণ্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, পৰিৱৰ্তনবোৰ সোনকালেই আহি আছে ...

    WhatsApp Companion Mode: এতিয়া একাধিক স্মাৰ্টফোনত হোৱাটছএপ একাউণ্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, পৰিৱৰ্তনবোৰ সোনকালেই আহি আছে ...

    WhatsApp Companion Mode: এই মোডৰ সৈতে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এটা ম'বাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে দুটা ফোনত হোৱাটছএপ একাউণ্ট এটা মুকলি কৰিব পাৰে।