உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » technology »Royal Enfield Twin 650 Anniversary Edition: মাত্ৰ ১২০ ছেকেণ্ডত বিক্ৰী হৈ গ’ল Royal Enfieldৰ এই বাইক!

    Royal Enfield Twin 650 Anniversary Edition: মাত্ৰ ১২০ ছেকেণ্ডত বিক্ৰী হৈ গ’ল Royal Enfieldৰ এই বাইক!

    Royal Enfield Twin 650 Anniversary edition: এই স্পেচিয়েল এনিভাৰ্ছাৰী এডিচন সমগ্ৰ বিশ্বত মাত্ৰ ৪৮০টা ইউনিট বিক্ৰীৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৰয়েল এনফিল্ডে। ভাৰতৰ বজাৰত বিক্ৰীৰ কথা আছিল ১২০টা ইউনিট। যিটো মাত্ৰ ১২০ ছেকেণ্ডতে বিক্ৰী হৈ যায়।