உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » technology »কৃত্ৰিম চন্দ্ৰ নিৰ্মাণেৰে চীনৰ চমক, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ খৰচ হ্ৰাসৰ লগতে নকল চন্দ্ৰৰে কৰিব এনে কাম

    কৃত্ৰিম চন্দ্ৰ নিৰ্মাণেৰে চীনৰ চমক, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ খৰচ হ্ৰাসৰ লগতে নকল চন্দ্ৰৰে কৰিব এনে কাম

    China Artificial Moon: চীনা বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে নকল চন্দ্ৰই ষ্ট্ৰীটত পোহৰ দিব। ৫০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত নকল চন্দ্ৰৰ পোহৰে প্ৰতি বছৰে ১.২ বিলিয়ন য়ুয়ান বা ১৭.৩ নিযুত ডলাৰ বিদ্যুৎ ব্যয় ৰাহি কৰিব। (ফটো-এপি)