உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » technology »Kia EV6: ভাগ্যৱানসকলেহে পাব Kiaৰ এই ইলেকট্ৰিক গাড়ী! ২৬ মে’ৰ পৰা আৰম্ভ বুকিং

    Kia EV6: ভাগ্যৱানসকলেহে পাব Kiaৰ এই ইলেকট্ৰিক গাড়ী! ২৬ মে’ৰ পৰা আৰম্ভ বুকিং

    EV6ৰে ভাৰতত বৈদ্যুতিক গাড়ীৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰিব এই আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিষ্ঠানটোৱে।