Home » photogallery » technology »Chandrayaan-2 : চন্দ্ৰপৃষ্ঠত উৰিব ত্ৰিৰংগা! ফটোত চাওক চন্দ্ৰযান–২ৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত

Chandrayaan-2 : চন্দ্ৰপৃষ্ঠত উৰিব ত্ৰিৰংগা! ফটোত চাওক চন্দ্ৰযান–২ৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত

GSLV MK III M-1 ৰকেটে চন্দ্ৰযান–২ মহাকাশ যান পৃথিৱীৰ কক্ষপথত সফলভাৱে স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি