உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »IPL 2022: দেশক বিশ্বকাপ জিকালেও আইপিএলত বহি বহি সময় পাৰ কৰিছে এই পাঁচগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে

    IPL 2022: দেশক বিশ্বকাপ জিকালেও আইপিএলত বহি বহি সময় পাৰ কৰিছে এই পাঁচগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে

    Ipl 2022: অনূৰ্ধ্ব–১৯ ভাৰতীয় দলত খেলা বহু তাৰকাই আইপিএলত এতিয়াও খেলাৰ সুযোগ পোৱা নাই।