உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Virat Kohli Love For Mutton Roll: মাটন ৰোলৰ বাবে জীৱনৰ বাজি লগাইছিল কোহলীয়ে! বন্ধুৱে প্ৰকাশ কৰিলে সেই কাহিনী

    Virat Kohli Love For Mutton Roll: মাটন ৰোলৰ বাবে জীৱনৰ বাজি লগাইছিল কোহলীয়ে! বন্ধুৱে প্ৰকাশ কৰিলে সেই কাহিনী

    Virat Kohli Love For Mutton Roll: এতিয়া তেওঁ একেবাৰে ফিটনেছ সচেতন। কিন্তু এটা সময়ত বিৰাট কোহলীয়ে খাই খুব ভাল পাইছিল। সেই সময়ত দলত বহুতেই তেওঁ চিকু মটু বুলি মািছিল।