Home » photogallery » sports »তেওঁ ৬০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত পুনৰ ফিল্ডিং কৰা নাছিল ! বিৰাট কোহলীৰ কি হ'ল ?

তেওঁ ৬০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত পুনৰ ফিল্ডিং কৰা নাছিল ! বিৰাট কোহলীৰ কি হ'ল ?

Virat Kohli vs Pakistan: আঘাতৰ বাবে বিৰাট কোহলীয়ে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এছিয়া কাপৰ খেলত ফিল্ডিং কৰিব নোৱাৰিলে।

শেহতীয়া বাতৰি