உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Urvashi Rautella and Rishabh Pant: পন্তৰ শতৰান চাইছেনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ঊৰ্বশী ৰৌতেলাই দিলে অশোভনীয় উত্তৰ

    Urvashi Rautella and Rishabh Pant: পন্তৰ শতৰান চাইছেনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ঊৰ্বশী ৰৌতেলাই দিলে অশোভনীয় উত্তৰ

    কিছুমান মানুহে এই বিষয়টোক লৈ মজা পালেও ঊৰ্বশীৰ এই অশোভনীয় উত্তৰক নিন্দাও কৰিছে বহুতে।

    • |