Home » photogallery » sports »T20 World Cup 2021: বিৰাট কোহলিক লৈ পাক ক্ৰিকেটাৰৰ প্ৰিয়তমা পত্নীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে মনৰ কথা...

T20 World Cup 2021: বিৰাট কোহলিক লৈ পাক ক্ৰিকেটাৰৰ প্ৰিয়তমা পত্নীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে মনৰ কথা...

T20 World Cup 2021|IndVsPak: ভাৰতীয় অধিনায়ক বিৰাট কোহলিৰ ওপৰত কৰা পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেটাৰৰ পত্নীৰ মন্তব্যই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পালে খুব চৰ্চা

শেহতীয়া বাতৰি