உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Shane Warne Passes Away: একাধিক নাৰীৰ সৈতে একেটা সময়তে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক, প্ৰতিটো নিশাই যাপন কৰে নতুন নাৰীৰ সৈতে, ড্ৰাগছৰ প্ৰতিও আসক্ত আছিল ৱাৰ্ন

    Shane Warne Passes Away: একাধিক নাৰীৰ সৈতে একেটা সময়তে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক, প্ৰতিটো নিশাই যাপন কৰে নতুন নাৰীৰ সৈতে, ড্ৰাগছৰ প্ৰতিও আসক্ত আছিল ৱাৰ্ন

    Shane Warne Passes Away: শ্বেন ৱাৰ্নৰ নাম শুনিলেই কঁপি উঠে ক্ৰিকেট বিশ্ব। স্পীনৰ যাদুৰ লগতে বহু বিতৰ্কৰে বান্ধি ৰাখিছিল ৱাৰ্নক।