உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Cristiano Ronaldo: দুয়োকাষে দুজন বাঘা দেহৰক্ষী! ৰোণাল্ডোৰ নিৰাপত্তা এই যমজ ভাতৃৰ হাতত

    Cristiano Ronaldo: দুয়োকাষে দুজন বাঘা দেহৰক্ষী! ৰোণাল্ডোৰ নিৰাপত্তা এই যমজ ভাতৃৰ হাতত

    পৰ্তুগীজৰ বহু চেলিব্ৰিটিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব চম্ভালিছে এই দুই ভাতৃয়ে। এইবাৰ ৰোণাল্ডো আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব এই দুই ভাতৃৰ ভাতৃৰ ওপৰত।