Home » photogallery » sports »কোনটো শ্বটৰ কি নাম নাজানিছিল ! ইয়াৰ পিছতো ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱে ক্ৰিকেট খেলত কমেন্ট্ৰী কৰিছিল ...

কোনটো শ্বটৰ কি নাম নাজানিছিল ! ইয়াৰ পিছতো ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱে ক্ৰিকেট খেলত কমেন্ট্ৰী কৰিছিল ...

Raju Srivastava: আপুনি ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱৰ প্ৰকৃত নামটো জানে! আপুনি জানেনে তেওঁ ক্ৰিকেটতো কমেন্ট্ৰী কৰিছে!