உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Lionel Messi Corona Affected: তিনিদিনতে কোৰোণামুক্ত হ’ল লিয়নেল মেছী! ২ জানুৱাৰীত আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিডত

    Lionel Messi Corona Affected: তিনিদিনতে কোৰোণামুক্ত হ’ল লিয়নেল মেছী! ২ জানুৱাৰীত আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিডত

    Lionel Messi Corona: মাত্ৰ দিনিদিনত কিদৰে কোৰোণামুক্ত হ’ল মেছী! উঠিছে প্ৰশ্ন।