உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »New Zealand vs Afghanistan: T20 বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেল খেলাৰ আশা শেষ ভাৰতৰ! আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰিলে নিউজিলেণ্ডে

    New Zealand vs Afghanistan: T20 বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেল খেলাৰ আশা শেষ ভাৰতৰ! আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰিলে নিউজিলেণ্ডে

    ভাৰতীয় সমৰ্থকৰ আশাত পৰিল চেচাপানী। চলিত টি২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ ছেমিফাইনেল খেলাৰ সকলো আশা শেষ।