உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »মিতালী ৰাজৰ নামত অনন্য বিশ্ব অভিলেখ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু জাভেদ মিয়াদাদেহে কৰিব পাৰিছে এয়া

    মিতালী ৰাজৰ নামত অনন্য বিশ্ব অভিলেখ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু জাভেদ মিয়াদাদেহে কৰিব পাৰিছে এয়া

    Mithali Raj World Cup Records: ভাৰতীয় দলে মহিলা বিশ্বকাপত বিজয়েৰে আৰম্ভণি ডকৰিছে। মিতালী ৰাজৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলে টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথমখন মেচত চিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানক ১০৭ ৰানত পৰাস্ত কৰে।