உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »IPL 2022: কে এল ৰাহুল সবাতোকৈ দামী কেপ্টেইন হোৱাৰ দিশে, আশে-পাশে নাথিকিব ৰোহিত শৰ্মাৰ দৰে খেলুৱৈও

    IPL 2022: কে এল ৰাহুল সবাতোকৈ দামী কেপ্টেইন হোৱাৰ দিশে, আশে-পাশে নাথিকিব ৰোহিত শৰ্মাৰ দৰে খেলুৱৈও

    IPL 2022: কে এল ৰাহুলে (KL Rahul) কি এইবাৰ আইপিএলৰ সকলো ৰেকর্ড ব্ৰেক কৰিব?