உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Keshav Maharaj: ভাৰতক পৰাস্ত কৰি ক'লে- 'জয় শ্ৰী ৰাম'! কোন এইজন কেশৱ মহাৰাজ?

    Keshav Maharaj: ভাৰতক পৰাস্ত কৰি ক'লে- 'জয় শ্ৰী ৰাম'! কোন এইজন কেশৱ মহাৰাজ?

    Keshav Maharaj: দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ODI চিৰিজত ০-৩ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে টিম ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ পূৰ্বে টেষ্ট চিৰিজত ১-২ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল কোহলীবাহিনী।