உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Jasprit Bumrah Love Story: বুমৰাহৰ কথাই কথাই প্ৰেম, পত্নীক কাষত নাপাই ছচিয়েল মিডিয়াত এয়া কি লিখিলে বুমৰাহে!

    Jasprit Bumrah Love Story: বুমৰাহৰ কথাই কথাই প্ৰেম, পত্নীক কাষত নাপাই ছচিয়েল মিডিয়াত এয়া কি লিখিলে বুমৰাহে!

    Jasprit Bumrah: পত্নী ঘৰত নাই। প্ৰচণ্ডভাৱে মিছ কৰিছে বুমৰাহে। ছচিয়েল মিডিয়াত লিখি পেলালে এই কথা!