உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »IPL Retention: ভেংকটেশ আয়াৰৰ দৰমহা ৪০ গুণ বৃদ্ধি, কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ নিশাটোৰ ভিতৰতে কোটিপতি

    IPL Retention: ভেংকটেশ আয়াৰৰ দৰমহা ৪০ গুণ বৃদ্ধি, কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ নিশাটোৰ ভিতৰতে কোটিপতি

    IPL 2022 Retention: আইপিএল ২০২২ৰ বাবে আঠটা ফ্ৰেঞ্চাইজীয়ে নিজৰ ৰিটেন খেলুৱৈৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। এই তালিকাত কেইবাটাও আচৰিত হ’বলগীয়া নাম দেখা গৈছে, যিসকলক পূৰ্বৰ তুলনাত বৃহৎ ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হৈছে।