உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »IPL 2022: আইপিএলৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এইগৰাকী খেলুৱৈ

    IPL 2022: আইপিএলৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এইগৰাকী খেলুৱৈ

    IPL 2022 : লেগ স্পীনাৰ ৰাহুলক আইপিএল ২০২২ত পঞ্জাব কিংছৰ হৈ খেলা দেখা যাব। ৫.২৫ কোটি টকাৰে খেলুৱৈগৰাকীক চুক্তিবদ্ধ কৰিছে পঞ্জাবে।