உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »India In WT20 : অন্ত পৰিল নেকি ভাৰতৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ যাত্ৰা ! নিউজীলেণ্ডৰ বিজয়ৰ পিছত ভাৰতৰ শেষ আশাতো পৰিল চেচা পানী!

    India In WT20 : অন্ত পৰিল নেকি ভাৰতৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ যাত্ৰা ! নিউজীলেণ্ডৰ বিজয়ৰ পিছত ভাৰতৰ শেষ আশাতো পৰিল চেচা পানী!

    T-20 World Cup, India : নিউজীলেণ্ডে স্কটলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰি টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰবেশৰ পথ প্রায় বন্ধ কৰি দিলে।