Home » photogallery » sports »বন্ধুৰ পত্নীৰ সৈতে প্ৰেমৰ বদনাম ! এই ক্ৰিকেটাৰজনৰ কেৰিয়াৰ 'খলনায়ক' হিচাপে সমাপ্ত ...

বন্ধুৰ পত্নীৰ সৈতে প্ৰেমৰ বদনাম ! এই ক্ৰিকেটাৰজনৰ কেৰিয়াৰ 'খলনায়ক' হিচাপে সমাপ্ত ...

Murali Vijay: বন্ধুৰ পত্নীৰ সৈতে সম্পৰ্ক। বহুতে পাহৰি গৈছে যে এই ক্ৰিকেটাৰজনৰ প্ৰায় ৫,০০০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাণ কৰিছিল।

শেহতীয়া বাতৰি