உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »IND vs WI: ইংলেণ্ডৰ নামত থকা সিংহাসন এতিয়া থৰক বৰক ! এক নম্বৰ হোৱাৰ পৰা মাত্ৰ এখোজ আঁতৰত ভাৰত ...

    IND vs WI: ইংলেণ্ডৰ নামত থকা সিংহাসন এতিয়া থৰক বৰক ! এক নম্বৰ হোৱাৰ পৰা মাত্ৰ এখোজ আঁতৰত ভাৰত ...

    India vs West Indies, T20 Ranking: ভাৰতীয় টি-২০ দলৰ ৰেংকিঙত এতিয়া ২ নম্বৰত আছে আৰু ইংলেণ্ডৰ পিছত আছে। এতিয়া ভাৰত এক নম্বৰৰ মুকুটৰ পৰা মাত্ৰ এটা জয় দূৰত আছে।

    • |