உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »IND vs SL: পত্নীৰ খবৰ নলয় ৰোহিত শৰ্মাই! উপায়ন্তৰ হৈ ৰিতিকাই কৰিলে এই কাম!

    IND vs SL: পত্নীৰ খবৰ নলয় ৰোহিত শৰ্মাই! উপায়ন্তৰ হৈ ৰিতিকাই কৰিলে এই কাম!

    ৰোহিত শৰ্মাৰ পত্নী ছচিয়েল মিডিয়াত কৰা পোষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ৰিতিকা ছজদে আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ সম্পৰ্ক খুব ভাল সেয়া সকলোৱে জানে। কিন্তু তাৰ পিছতো এনে ৰিতিকাই কৰা এই পোষ্ট এতিয়া ভাইৰেল নেট জগতত।