உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Neeraj Chopra Brand Value: এতিয়াৰ পৰা বছৰি কিমান কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিব নীৰজ চোপ্ৰাই, জানেনে?

    Neeraj Chopra Brand Value: এতিয়াৰ পৰা বছৰি কিমান কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিব নীৰজ চোপ্ৰাই, জানেনে?

    Neeraj Chopra: এতিয়া ধোনী–কোহলীৰ দৰেই উপাৰ্জন হ’ব নীৰজৰ।