உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Rohit Sharma House: ৩০ কোটি টকাৰ এপাৰ্টমেণ্ট, চাওক ৰোহিত শৰ্মাৰ ‘ৰাজপ্ৰাসাদ’ৰ দৃশ্য

    Rohit Sharma House: ৩০ কোটি টকাৰ এপাৰ্টমেণ্ট, চাওক ৰোহিত শৰ্মাৰ ‘ৰাজপ্ৰাসাদ’ৰ দৃশ্য

    Rohit Sharma Luxury House: ৬ হাজাৰ স্কোৱেৰ ফিটৰ এপাৰ্টমেণ্ট। ২০১৫ চনত এই এপাৰ্টমেণ্টটো কিনিছিল ৰোহিত শৰ্মাই।