உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Hardik Pandya Watch Collection: টকা থাকিলে...! এটা ঘড়ীৰ দাম তিনি কোটি টকা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ঘড়ীৰ কালেকশ্যন দেখিলে আচৰিত হ’ব আপুনি

    Hardik Pandya Watch Collection: টকা থাকিলে...! এটা ঘড়ীৰ দাম তিনি কোটি টকা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ঘড়ীৰ কালেকশ্যন দেখিলে আচৰিত হ’ব আপুনি

    বিশ্বৰ বহু মূল্যৱান ঘড়ী আছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ওচৰত। ৩৮ লাখ টকাৰ পৰা তিনি কোটি টকালৈ দামী ঘড়া আছে পাণ্ডিয়াৰ কালেকশ্যনত।