Home » photogallery » sports »Birthday Special: ভাৰতীয় মহিলা টেনিছৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ ছানিয়া মিৰ্জাৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে জানো আহক ...

Birthday Special: ভাৰতীয় মহিলা টেনিছৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ ছানিয়া মিৰ্জাৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে জানো আহক ...

ভাৰতীয় টেনিছ তাৰকা ছানিয়া মিৰ্জাই ১৫ নৱেম্বৰত তেওঁৰ ৩৬ তম জন্মদিন উদযাপন কৰে। টেনিছ তাৰকাগৰাকীক পুৱাৰে পৰা গুণমুগ্ধসকলে শুভেচ্ছাৰে ওপচাই পেলাইছে। জন্মদিনত ছানিয়াৰ কেৰিয়াৰলৈ ঘূৰি চাওঁক।

শেহতীয়া বাতৰি