உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »RR vs GT, Eden Gardens: কোনেও এক ইঞ্চিও এৰি দিব নোখোজে ! ইডেনত চূড়ান্ত প্ৰস্তুতি ৰাজস্থান, গুজৰাটৰ ...

    RR vs GT, Eden Gardens: কোনেও এক ইঞ্চিও এৰি দিব নোখোজে ! ইডেনত চূড়ান্ত প্ৰস্তুতি ৰাজস্থান, গুজৰাটৰ ...

    Gujarat Titans and Rajasthan Royals lock horns for qualifier 1 play off Eden Gardens. বাটলাৰৰ ৰাজস্থানে হাৰ্ডিকৰ গুজৰাটৰ সৈতে ইডেনত মুখামুখি হ'ব।