Home » photogallery » sports »IPL 2021 Play Off: প্লে-অফত স্থান ৰখাৰ বাবে চাৰিটা দলৰ যুঁজ ! আকৰ্ষণীয় পৰিস্থিতিত IPL...

IPL 2021 Play Off: প্লে-অফত স্থান ৰখাৰ বাবে চাৰিটা দলৰ যুঁজ ! আকৰ্ষণীয় পৰিস্থিতিত IPL...

IPL আকৰ্ষণীয়। প্লে-অফৰ বাবে আৰু মাত্ৰ এটা ঠাই বাকী আছে। আৰু এতিয়া সেই একমাত্ৰ স্থানৰ বাবে যুঁজ চাৰিটা দলৰ। আই পি এল এতিয়া উত্তেজনাৰে ভৰি আছে।