Home » photogallery » sports »গলকীপাৰৰ পত্নীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ষ্ট্ৰাইকাৰৰ! বিশ্বকাপৰ মাজতে সংঘাত দুই সতীৰ্থৰ!

গলকীপাৰৰ পত্নীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ষ্ট্ৰাইকাৰৰ! বিশ্বকাপৰ মাজতে সংঘাত দুই সতীৰ্থৰ!

এই ঘটনাত ছাৰ্বিয়াৰ গলকীপাৰ আৰু ষ্ট্ৰাইকাৰৰ মাজত সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটাইছে বুলিও খবৰ।

শেহতীয়া বাতৰি