உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »‘ডিনাৰলৈ যাবা নেকি?’ মেছেজেৰে আৰম্ভণি, চিনেমাৰ কাহিনীৰ দৰেই দীনেশ কাৰ্তিক আৰু দীপিকাৰ লাভ ষ্টৰী

    ‘ডিনাৰলৈ যাবা নেকি?’ মেছেজেৰে আৰম্ভণি, চিনেমাৰ কাহিনীৰ দৰেই দীনেশ কাৰ্তিক আৰু দীপিকাৰ লাভ ষ্টৰী

    Dinesh Karthik Dipika Pallikal Love story: জীৱনত বহু ঘাত–প্ৰতিঘাতো আহিছিল, কিন্তু দুয়ো হাতে হাত ধৰি সকলো বাধা–বিঘিনি নেওচি আগবাঢ়িছিল জীৱনৰ বাটত। বিগত বৰ্ষত এই দম্পতী দুই যমজ সন্তাৰ পিতৃ–মাতৃ হয়।