உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » sports »Cricketer Mosharraf Hossain Passes Away: সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ! অকালতে নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে বাংলাদেশৰ তাৰকা স্পীনাৰ মোছাৰফ ৰুবেলে

    Cricketer Mosharraf Hossain Passes Away: সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ! অকালতে নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে বাংলাদেশৰ তাৰকা স্পীনাৰ মোছাৰফ ৰুবেলে

    Mosharraf Hossain Passes Away: ২৪টা কেমোথেৰাপি লোৱাৰ পিছত শৰীৰ ভাঙি পৰিছিল বাংলাদেশৰ তাৰকা স্পীনাৰগৰাকীৰ। তাৰ পিছতো যুঁজ দিছিল তেওঁ।