Home » photogallery » sports »Asia Cup 2022: এই বছৰ ভাৰতৰ হৈ টি-২০ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁ, তথাপিও দুৰ্ভাগ্যজনক কিয় ?

Asia Cup 2022: এই বছৰ ভাৰতৰ হৈ টি-২০ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁ, তথাপিও দুৰ্ভাগ্যজনক কিয় ?

২০২২ চনত ভাৰতৰ হৈ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা খেলুৱৈসকলৰ তালিকাত শ্ৰেয়াছ আয়াৰ প্ৰথম নাম। শ্ৰেয়াছে ১৪ টা ইনিংছত ৪৪.৯ গড়ে ৪৪৯ ৰাণ আৰু ১৪২.৯৯ ষ্ট্ৰাইক ৰেট সংগ্ৰহ কৰিছে।